fbpx
Published On: Fri, Jan 17th, 2020

Huurcommissie: Aantal huisuitzettingen blijft stijgen, maar is vaak onwettig

PHILIPSBURG –- De tanende economie is er debet aan dat meer mensen de huur van hun woning niet kunnen betalen en hun huis uit worden gezet. Slechts een deel van hen is zich ervan bewust dat zij als huurder rechten hebben, zegt Leyton James, secretaris van de Huurcommissie. “Mensen moeten begrijpen dat een huisuitzetting zonder toestemming van de Huurcommissie een criminele daad is.”

Op het bureau van de secretaris ligt een stapel verzoeken van verhuurders om de huurder te mogen verwijderen. De reden is een betalingsachterstand, of de wens van de verhuurder om de woning geheel te renoveren of verbouwen. Bij een oplopende huurschuld, of uitgestelde renovatie van de woning na orkaan Irma, moet de Huurcommissie toestemming geven voor beëindiging van de huurovereenkomst, zegt James.

Carl Duinkerk - 20200116In de stapel enveloppen zitten ook verzoeken van verhuurders die van hun huurder af willen omdat zij de huur willen verhogen. Een van hen is eigenaar van een appartementencomplex aan de Sucker Garden Road. Carl Duinkerk (68) en zijn vrouw bewonen daar sinds vijftien jaar een tweekamerappartement, waarvoor zij maandelijks 650 dollar huur betalen. “Enkele maanden terug kreeg ik van de verhuurster te horen, dat zij de huur met 200 dollar had verhoogd,” zegt Duinkerk. “Ik heb haar gezegd, dat dat niet zomaar gaat.”

De verhuurster hield voet bij stuk. Duinkerk herinnert zich de dag nog goed: “Oktober vorig jaar kreeg ik een brief waarin stond dat wij het pand moesten verlaten. Toen besefte ik dat het geen zin had om nog met haar in discussie te gaan en ben ik naar de Huurcommissie gestapt.”

De Huurcommissie-regeling is sinds 1 maart 1977 van toepassing in Sint Maarten en geldt als een Landsverordening, ofwel een wet die door de regering en het parlement tezamen is aangenomen. De oorspronkelijke regeling uit 1939 had als titel: “Besluit van de 26ste October 1939, houdende regeling ter beteugeling van onredelijke opdrijving van de huurprijzen van woningen.”

Rent Committee Building - Huur CommissieDe wet bepaalt dat verhuurders in St. Maarten vooraf toestemming moeten hebben van de Huurcommissie voor het bepalen en al dan niet verhogen van de huur. “Nieuw gebouwde, op of na 1 maart 1977 voor het eerst in gebruik genomen, woningen mogen niet verhuurd worden, tenzij de huurcommissie de huurprijs [..] heeft vastgesteld. Bij deze vaststelling van de huurprijs houdt de huurcommissie rekening met de totale bouwkosten, waaronder begrepen de waarde van de grond, van de betreffende woning, met dien verstande dat de huurprijs per jaar niet meer dan 12 procent van de bouwkosten mag bedragen.”

Vele huurders op St. Maarten betalen een huur die veel hoger is dan 12% van de bouwkosten, weet James. “Huurwoningen zijn voor velen onbetaalbaar geworden. Die situatie is ontstaan na orkaan Luis in 1995. Veel eigenaren van onroerend goed waren niet of onvoldoende verzekerd en gingen leningen aan bij de bank om woningen te kunnen herstellen. Om hun schulden bij de bank te kunnen betalen, verhoogden velen de huur, vaak buitenproportioneel. Niettemin vonden zij nieuwe huurders. Er was na de orkaan een groot tekort aan woningen en mensen hebben toch een dak boven hun hoofd nodig.”

Carl Duinkerk, lid van het bestuur van de Consumers Coalition, weet dat hij als trouw betalende huurder bij wet beschermd is en dat zijn huisbaas hem en zijn vrouw niet de toegang tot de woning kan ontzeggen. Maar hij is er toch niet gerust op. “Al zou ik de huurverhoging willen betalen, ik kan dat niet,” zegt de gepensioneerde Duinkerk. “Ik ontvang maandelijks 600 gulden (333,33 dollar) aan pensioen. Als ik niet enkele odd jobs zou hebben, dan zou ik de huidige huur niet kunnen betalen.”

De huisbaas stelde de huurverhoging in, nadat zij, twee jaar na orkaan Irma, het dak van het appartementencomplex had laten repareren. “Ze gaat ervan uit, dat het pand nu meer waard is,” zegt Duinkerk, die beschadigd meubilair aan de orkaan overhield. “En een slaapkamer die niet gebruikt kon worden wanneer het regende. Twee jaar lang heeft die situatie bestaan en al die tijd betaalde ik de volledige huur.”

James: “There are people who think that the law does not apply to them.

Leyton James - Rent Committee - stamping documents - 20200116

Duinkerk kreeg tot vandaag, 17 januari, van zijn huisbaas de tijd om de huurverhoging te betalen. De Huurcommissie had echter al op 29 november vorig jaar besloten dat de huurverhoging onwettig is, en de verhuurster daarvan in kennis gesteld. “Er zijn mensen die denken dat de wet niet op hen van toepassing is,” zegt James spottend.

Door zijn eigen toedoen verkeerde Duinkerk wekenlang onnodig in onzekerheid. “Waarom bent u niet eerder gekomen?”, vroeg James toen Duinkerk gisteren tegenover hem in zijn kantoor zat. “De afwijzing van de huurverhoging ligt hier al weken, u hoefde alleen maar te tekenen.” Duinkerk verontschuldigde zich door te zeggen dat hij erg druk was met de groente- en fruitmarkt van de St. Maarten Consumers Coalition en zijn telefoon vaak in het kantoor liet liggen terwijl hij dozen sjouwde. James schudde zijn hoofd en sprak Duinkerk bestraffend toe: “Een dak boven je hoofd is belangrijker, he. Mensen helpen doe je maar als je eerst je eigen zaken geregeld hebt.” Hij gaf Duinkerk het advies mee om de politie te bellen wanneer de verhuurster hem en zijn vrouw lastig valt, of het echtpaar de toegang tot de woning ontzegt. James: “Huisuitzetting zonder toestemming van de Huurcommissie is een strafbaar feit. Daar staat een boete op van 500 tot 1000 dollar per dag, plus alle rechtbankkosten.”

Leyton James with Client - 20200116

Photo caption: Secretaris van de Huurcommissie Leyton James in zijn kantoor aan het werk. Photos door JH.
NEW!!! NEW!!! NEW!!! NEW!!!