fbpx
Published On: Mon, Jan 13th, 2020

CBCS kan Girobank-debacle niet zonder hulp van Nederland oplossen

Ettienne Ys- President Commisaris Girobank

PHILIPSBURG/WILLEMSTAD – Ruim 27.000 gedupeerde rekeninghouders bij de insolvabele Girobank NV in Curaçao kunnen alleen uitzien naar uitkering van eventuele resttegoeden als Nederland te hulp schiet. Dat blijkt uit een relaas van Etienne Ys, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten.

De voorzitter van het toezichthoudend orgaan van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) die sinds 16 december 2013 de leiding over de Girobank heeft, zette vanochtend tegenover de pers uiteen dat er drie mogelijke oplossingen zijn:
1) Nederland schiet te hulp, alsook de overheid van Curacao en St. Maarten
2) Girobank NV wordt opgekocht en 3) Girobank vraagt faillissement aan. In het laatste geval zijn de rekeninghouders hun spaartegoeden en andere saldi kwijt. Zicht op overname van de bank is er niet, de afgelopen zes jaar is het niet gelukt om een koper te vinden en de zoektocht kan nog jaren in beslag nemen. CBCS hoopt op korte termijn tot een oplossing te komen in samenspraak met de regering in Den Haag.

De media op Curaçao hebben er volgens Ys in belangrijke mate toe bijgedragen dat de al jaren bij Girobank bestaande problemen uit de hand zijn gelopen. “Door de negatieve berichtgeving verloren klanten hun vertrouwen in de bank en zijn hun geld komen opeisen.” Geen enkele bank is opgewassen tegen een bank run, zo benadrukt Ys. “Elke bank leent meer geld uit dan deze aan spaargeld in kas heeft. Zo werken banken nu eenmaal. Banken houden maar een fractie van de spaartegoeden van hun klanten in reserve.” Dit zogenaamde fractioneelreservebankieren loopt daarmee het risico dat teveel ‘klanten’ ineens hun schuld komen opeisen in een run on the bank. “Dit had voorkomen kunnen worden,” aldus Ys, die ervoor pleit om de situatie rationeel te benaderen en waarschuwt dat betrokkenen zich niet moeten laten leiden door emoties.

Indien een situatie zoals bij de Girobank zich zou voordoen in de Verenigde Staten, dan zou dit worden beschouwd als part of doing business, maar voor een kleine gemeenschap als die op Curacao zijn de gevolgen zo ingrijpend, dat daar degelijk rekening mee wordt gehouden, aldus Ys. Hij maakt geen melding van de op St. Maarten woonachtige rekeninghouders van Girobank, noch van de financiele consequenties van het Girobank-debacle voor het Bovenwindse eiland, als aandeelhouder van de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten. 

Ys beaamt dat de problemen bij Girobank zijn veroorzaakt door mismanagement en het onverantwoord verstrekken van leningen aan investeerders. “We moeten de kwestie vanuit historisch perspectief benaderen,” benadrukt de RvC voorzitter. Hij wijst erop, dat de problemen zijn ontstaan jaren voordat Girobank NV per 16 december 2013 op last van de rechter onder verscherpt toezicht werd gesteld. Sindsdien voert CBCS alle taken van management en bestuursleden uit. In 2015 deed de Girobank, huisbankier van de Curaçaose overheid, aangifte tegen de voormalige directie van de bank wegens oplichting en verduistering. Directeur Eric Garcia werd in mei vorig jaar tot vier jaar cel veroordeeld, nadat hij en voormalig CFO Stephen Capella waren aangeklaagd voor ‘gefabriceerde leningen’. In totaal ging het in de zaak Garcia om ruim 11 miljoen dollar. Dat geld is terechtgekomen bij een beleggingsfirma in de V.S., waarna het is gebruikt om aandelen Girobank te kopen, de bank waarvan Garcia directeur was.

CFO Stephen Capella is nog verdachte in de verduisteringszaak. Capella zou bankrekeningen van Panamese vennootschappen hebben geopend zonder daarbij de gedragscode en de complianceregels in acht te nemen. De rechtbank is echter van oordeel dat de aanklager de zaak tegen Capella onvoldoende heeft onderbouwd. Het hoger beroep in deze zaak moet nog dienen.

Ys verklaarde vanochtend, dat de CBCS de afgelopen jaren al het mogelijke heeft gedaan om het failliet van Girobank af te wenden. Hij gaf aan dat de kosten van de bank met een derde zijn teruggebracht, dat pogingen zijn gedaan om de bank te verkopen en dat tevergeefs is getracht om een garantiefonds in te stellen. Nu hoopt de CBCS op steun van de landen binnen het Koninkrijk om tot een voor de klanten van Girobank bevredigende oplossing te komen.

Ettienne Ys- Chairman Girobank