fbpx
Published On: Sat, Jun 20th, 2020

Bezoldiging CBCS President

Central Bank building Curacao Scharloo

Willemstad/Philipsburg – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft bij haar benoeming in 2017, in de aanloop naar het aantrekken van nieuwe directeuren voor de CBCS, een benchmark onderzoek van de arbeidsvoorwaarden uit laten voeren door een ter zake deskundig onafhankelijk bureau. Doel van het onderzoek was om zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden te beoordelen om vast te kunnen stellen in hoeverre de bestaande beloningsstructuur bij de CBCS aansloot bij de beloningsstructuur van vergelijkbare functies bij andere financiële toezichthouders en de financiële sector, zowel lokaal als in de regio.

De RvC heeft vervolgens eind 2017 een nieuwe beloningsstructuur ontwikkeld op basis van de uitkomsten van dat onderzoek. Tevens is bepaald dat, indien tijdens het wervingsproces het moeilijk blijkt om een kandidaat-directeur te vinden voor een salaris binnen de vastgestelde bandbreedte, bij wijze van uitzondering, het maximum van de vergoedingentabel kan worden verhoogd met een vastgesteld maximaal percentage.

In zijn algemeenheid is het van belang om op te merken dat de totale salariskosten van de RvB van de CBCS de afgelopen twee jaar is verlaagd met niet minder dan 39% op jaarbasis. De RvC heeft voorts bij het selecteren van leden van de directie gestuurd op het verkrijgen van de meest geschikte kandidaten. Elk van de directieleden is op basis van zijn/haar kennis en ervaring geselecteerd voor de aan hem/haar toegekende taak binnen de directie.

Eén van de belangrijke criteria die de RvC hanteert bij het selecteren van een President is een hooggekwalificeerde kandidaat met veel internationale ervaring en een groot en relevant internationaal netwerk.

De noodzaak van het tijdelijk aantrekken van een kandidaat met internationale ervaring en network is gelegen in de huidige uitdagingen waarin de CBCS zich geconfronteerd ziet. Met deze toevoeging aan het bestuur van de CBCS wordt, naar mening van de RvC, de gewenste balans gecreëerd om onder meer de reeds in gang gezette modernisering van de CBCS, het versterken van het imago en het vergroten van het vertrouwen van de lokale en internationale stakeholders te kunnen realiseren.

Bij het bepalen van het salaris van een directeur wordt ook rekening gehouden met het salaris wat de directeur verdiende in zijn vorige functie en met de eventuele extra onkosten die gemoeid gaan met de (tijdelijke) emigratie naar een vreemd land. Om deze reden is indertijd op Curaçao ook de zogenoemde expat-regeling tot stand gebracht die al jaren in de lokale internationale financiële sector wordt toegepast als een noodzakelijke regeling om internationale financiële deskundigen aan te kunnen trekken. Hierdoor kunnen de totale kosten voor tijdelijke schaarse buitenlandse medewerkers enigszins worden beperkt en daarvan maakt ook de CBCS ingevolge de bepalingen van de wet gebruik. Het aanbod van de aankomende President is dan ook vastgesteld binnen de marges van de vastgestelde beloningsstructuur en rekening houdende met de zwaarte en verantwoordelijkheden behorend bij een Centrale Bank directie.

Het is zeer ongebruikelijk dat individuele salarisinformatie in het openbaar wordt besproken. Gezien alle berichtgeving rond beloning van het topkader en de daarmee samenhangende onrust, heeft de RvC besloten om zoveel mogelijk openheid van zaken te bieden, zonder het recht op privacy van de betrokkenen te overtreden. De RvC hoopt met deze toelichting in ieder geval de recente berichtgeving in het juiste perspectief te plaatsen.

Willemstad, 19 juni 2020
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

###

Gerelateerde artikelen:
Remuneration CBCS President