fbpx
Published On: Tue, Apr 7th, 2020

Irma in herhaling: werkgevers handelen in strijd met de wet

Attorney Co Merx - 2020040602 JHPHILIPSBURG – De lockdown vanwege het coronavirus heeft tot een golf van ontslagen of inhoudingen op het salaris geleid. “Er is een soortgelijke situatie als na orkaan Irma, toen tal van werkgevers hun personeel benadeelden. Werknemers die hun zaak voor de rechter brachten, kregen gelijk,” zegt advocaat Cor Merx. Hij adviseert: “Maak gebruik van de tijd die je nu hebt om je werkgever een brief te schrijven.”

Een arbeidsovereenkomst is bindend: zowel de werknemer als de werkgever moet zich aan de gemaakte afspraken houden. Deze overeenkomst kan niet eenzijdig worden beëindigd, tenzij er een ‘dringende reden’ is die ‘onverwijld’ wordt medegedeeld, zodat de werknemer zich daar ook tegen kan verweren. In voorkomende gevallen zal de werkgever zich beroepen op overmacht. Daar is het, in afwachting van steun van de overheid voor het bedrijfsleven, nog te vroeg voor. Bedrijven die de overheid vragen om een vergoeding voor doorbetaling van 80 of 90 procent van het loon, kunnen in dit stadium niet hun personeelsleden ontslaan of zonder instemming van de werknemer het salaris verlagen.

Advocaat Cor Merx: “De vraag is: voor wiens risico komt het verlies van bedrijfsinkomsten door de coronapademie? Komt dat voor die moeder met twee kinderen die het toch al financieel moeilijk heeft en waarvan de werkgever zegt: ik draag het risico niet, draag jij het maar, ik breng jouw salaris van 1000 dollar terug naar 600 dollar? De rechter is daar heel duidelijk over: als iemand het risico moet dragen, is het de werkgever.”

De coronaepidemie valt in de categorie natuurramp, zegt Merx. “Na de orkaan waren er wekgevers die zeiden: “Er zijn geen cruiseschepen, dus ik kan mijn personeel niet betalen. Zo werkt dat niet: als er op een dag tien cruiseschepen komen, zegt de werkgever toch ook niet tegen zijn personeel: ‘Nu krijgen jullie elk 200 dollar extra.’ De werkgever neemt de winst uit zijn bedrijf, en hij moet ook het verlies dragen. Dat is het risico van zaken doen. Een goed zakenman zet in goede tijden geld opzij voor slechte tijden.”

Merx raadt werknemers die minder salaris hebben ontvangen, of helemaal niet zijn uitbetaald, aan om hun werkgever een brief te schrijven. “Zet daarin dat je bezwaar maakt en dring er bij de werkgever op aan dat hij zich houdt aan de afspraken in de arbeidsovereenkomst. Volgens de wet moet de werkgever het volledige loon doorbetalen. Doet hij dat niet, stuur dan een herinnering. Bewaar alle correspendentie, zowel de brieven als de antwoorden daarop. Die mails dienen ter onderbouwing van een eventuele rechtszaak.”

Ziekte van een werknemer is geen reden voor ontslag. Als je thuis werkzaamheden voor de werkgever uitvoert en ziek wordt, mag de werkgever niet vragen wat je mankeert. Dat valt onder privacy. Bij Landsverordening is vastgelegd dat de werknemer recht heeft op tegemoetkoming bij ziekte, bestaande uit geneeskundige behandeling en verpleging, en uitkeringen in geld. De vergoeding van SZV geldt ook voor vrouwen die zwanger zijn.

Als de huidige situatie lang voorduurt en de werkgever kan aantonen dat hij over onvoldoende financiele middelen beschikt om zijn personeel te betalen, terwijl deze niet kan rekenen op steun van de overheid, kan de werkgever zich beroepen op overmacht.  “Ook in dat geval moet de werknemer zich kunnen verweren,” zegt Merx. “Het is aan de rechter om te bepalen of er inderdaad sprake is van overmacht.”

Personen die in financiele problemen zijn geraakt door een onopgelost arbeidsconflict in verband met de coronapandemie en dringend hulp nodig hebben, kunnen dit formulier invullen om in aanmerking te komen voor steun van de overheid: http://onlineservices.sintmaartengov.org/covid19/SIAForm.aspx.

###

Gerelateerde artikelen:
Post Irma revisited: employers are breaking the law