fbpx
Published On: Sun, Oct 18th, 2020

Wet op toezicht geestelijke gezondheidszorg niet nageleefd op St. Maarten

PHILIPSBURG – Bij het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg op St. Maarten houden de minister van Volksgezondheid, Maatschappelijke Ontwikkeling en Arbeid (VSA), de Inspectie voor de Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie zich niet aan de wet. Dit collectrief falen heeft ertoe geleid dat het zorgpersoneel van de Mental Health Foundation is overgeleverd aan de grillen van het management en het bestuur van de stichting. De kwaliteit van de zorg is verontrustend: tenminste twee patienten zijn het slachtoffer geworden van nalatigheid.

Lees ook: Een audit bij Mental Health, maar geen onderzoek naar dood van patiënt

Op 25 augustus dit jaar werd een 43-jarige bipolar patient dood aangetroffen in de isoleercel van de Mental Health Foundation. In het begin van het jaar zat in diezelfde isoleercel een 29-jarige als manisch psychotisch gediagnostiseerde vrouw drie maanden lang opgesloten. Pas na bemoeienis van het medisch team kreeg deze vrouw, die van beroep verpleegster is en zelf tevergeefs om bepaalde medicijnen vroeg, van de behandelend psychiater de juiste medicatie en was toen binnen korte tijd stabiel. Hoewel zij geen gevaar vormde voor zichzelf of voor haar omgeving werd zij tijdens de lockdown in St. Maarten op kosten van de belastingbetaler naar Suriname gebracht in een air ambulance, een transport dat ruim dertigduizend dollar heeft gekost.

In juni, voordat wijlen Caulette Julien werd opgesloten in de isoleercel, luidden zorgmedewerkers al de noodklok bij de voorzitter van de Mental Health Foundation, dr. Felix Holiday. De medische staf gaf te kennen geen vertrouwen te hebben in de interim-directeur Eileen Healy en het managementteam. “De voormalige en momenteel interim-directeur van de MHF creëerde gedurende een lange periode een angstcultuur onder de werknemers, waarbij zij systematisch en voortdurend haar macht misbruikte ten koste van bepaalde werknemers die anoniem willen blijven uit angst voor ernstige repercussies, en vanwege een onvolledige overgang naar onze nieuwe vakbond ABVO,” zo staat in de brief aan dr. Holiday. De medewerkers benadrukken dat interim-directeur Eileen Healy een memo rondstuurde waarin zij aangaf dat zij het laatste woord heeft bij àlle beslissingen. “Verder ervaren we misbruik door de beoogde directeur, dr. Kitty Pelswijk. Mevrouw Carina Ellis, human resources manager, zorgt ook opzettelijk voor onrust in de werkomgeving door de slechte behandeling van de meerderheid van het personeel aan te moedigen.”

De medewerkers hekelen ‘de onwerkbare situatie’ en ‘een gebrek aan kwaliteit van de zorg’. “Mevrouw. Healy sluit systematisch bepaalde ervaren en hoogopgeleide gezondheidswerkers uit van deelname aan het proces van besluitvorming over medisch beleid dat van invloed is op de zorg van cliënten,” schreven ze. Ook de overgang naar een nieuw elektronisch klantendossier had een negatieve impact. “Medische informatie, inclusief diagnoses en medicijngebruik, was niet meer beschikbaar, wat onmiddellijke en ernstige risico’s met zich meebrengt voor de veiligheid van de zorg voor cliënten.”

Uit onderzoek van StMaartenNews.com is naar voren gekomen dat MHF een black stock aan medicijnen heeft waar alle medewerkers van de instelling bij kunnen. Er is geen volledige en betrouwbare registratie van diagnoses van patienten en de medicijnen die zij krijgen. Ook is er onduidelijkheid over het huidige aantal patienten van MHF. Sinds de transition to the new electronic client dossier, in maart van dit jaar, zijn dossiers van patienten die zijn overleden of van het eiland zijn vertrokken weer actief in het systeem, waardoor het actieve patientenbestand groter is dan het daadwerkelijke aantal personen dat op dit moment zorg nodig heeft.

Het ontbreekt bij MHF aan checks and balances; patienten worden aan een van de psychiaters toegewezen en zijn voor hun behandeling van die psychiater afhankelijk. Er is zelden ruggenspraak. Voor de ondertekening van een Krankzinnigverklaring door dr. Michael Mercuur, een huisarts, wordt geen second opinion van een onafhankelijk psychiater gevraagd. Voor zover bekend is elk verzoek om een KZ-verklaring in de voorbije zeven jaar goedgekeurd, waarna dwangbehandeling volgde voor onbepaalde tijd, naar inzicht van de behandelend psychiater. Vast is komen te staan dat Caulette Julien in de isoleercel overleed door onnatuurlijke oorzaak. Er heeft geen autopsie plaatsgevonden, het lichaam van het slachtoffer is vrijgegeven en begraven zonder dat de doodsoorzaak bekend is.

Volgens de Landsverordening toezicht tot regeling van het toezicht op krankzinnigen, die sinds 2013 op St. Maarten van kracht is, is de minister van VSA belast met het algemene toezicht op de Mental Health Foundation, alsook het toezicht op het bestuur van de instelling en de opname en verpleging van patienten. Ook dient de minister toe te zien op het financieel beheer, in het bijzonder de verpleeggelden.

“Hij die een krankzinnige verpleegt, is gehouden daarvan binnen tweemaal 24 uur na aanvang van de verpleging aangifte te doen bij de minister,” zo staat in de wet. En: “De minister geeft van een aangifte als bedoeld in het eerste lid onverwijld kennis aan de procureur-generaal en aan de Inspecteur-Generaal.” Aan deze verplichting wordt niet voldaan. In het geval van de 29-jarige verpleegster F.L., die drie maanden in de isoleercel zat opgesloten, is er zelfs geen rapport van haar opname in januari en geen ontslagbrief uit april toen zij naar de airport werd afgevoerd om te worden gedeporteerd.

Advertentie: Bezoek Tuinland voor de laatste aanbiedingen

Caulette Julien overleed na drie weken in de isoleercel, terwijl haar behandelend arts thuis in quarantaine was in verband met vermeende Covid-besmetting. Julien kreeg dagenlang geen bezoek van een psychiater of andere arts. Bij wet is de inspecteur-generaal van the Inspectorate of VSA verplicht om in geval van verwaarlozing de procureur-generaal van het Openbaar Ministerie hier onmiddelijk van op de hoogte te stellen. Dr. Earl Best had volgens de wet onaangekondigd de instelling in Cay Hill moeten bezoeken om zich ervan te verzekeren dat ‘niemand wederrechtelijk daarin geplaatst of vastgehouden wordt en dat de verpleegden behoorlijk worden behandeld.’

Het Openbaar Ministerie is, zeven weken na de dood van Caulette Julien, nog steeds in afwachting van een rapport van de inspecteur-generaal over de toedracht van haar dood. Desgevraagd geeft dr. Earl Best aan dat het onderzoek nog gaande is. De inspecteur-generaal heeft de medische staf van de MHF om een rapport gevraagd. De medische staf verlangt op haar beurt antwoord en uitleg van de inspecteur-generaal.

Op woensdag 23 september ontkende minister Richard Panneflek tijdens de wekelijkse persconferentie verantwoordelijk te zijn voor de benoeming van psychiaters bij MHF. “Je moet begrijpen dat een stichting een eigen bestuur heeft, en de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de stichting ligt bij het bestuur, niet bij de minister. De minister benoemt niet binnen stichtingen”, aldus Panneflek. Volgens de Landsverordening tot regeling van het toezicht op krankzinnigen draagt ​​de minister niet alleen verantwoordelijkheid voor de medische staf en behandeling van patiënten, maar is de minister hoofdverantwoordelijk voor de hele gang van zaken binnen de Mental Health Foundation. Minister Panneflek heeft tot nu toe niet gereageerd op vragen van StMaartennews.com over de geestelijke gezondheidszorg op Sint Maarten.

Volgens artikel 19 beslist de rechter over gedwongen opname van een patient bij de Mental Health Foundation, na overleg van een bewijs van krankzinnigheid door de procureur-generaal die dat bewijs van de Minister dient te krijgen. “Een verzoek om een rechterlijke machtiging, volgens mij doen we dat helemaal niet,” zegt hoofdofficier van Justitie Mirjam Mol. Zij is verrast door het bestaan van de Landsverordening. “Er staat ook voor het Openbaar mInisterie een flink aantal verplichtingen in, en ik moet in alle eerlijkheid zeggen, dat die niet worden nagekomen. Wij zijn daar niet actief mee bezig. Maar dat moet wel. Dus wij gaan dat oppakken, we gaan hier samen met de rechtbank, de Mental Health Foundation, de Reclassering en de politie invulling aan geven. Want we hebben de wetgeving dus wel, maar we passen die momenteel niet gestructureerd en in afstemming met elkaar toe.”

Het is nu aan minister Richard Panneflek om de directie van de Mental Health Foundation een ultimatum te stellen. Indien de stichting niet alsnog binnen een door de minister vast te stellen termijn naar behoren aan de voorschriften en de voorwaarden van de Landsverordening voldoet, is de Minister bij wet verplicht de vergunning van de MHF in te trekken en de instelling te sluiten.

###

Related articles:
Distinction between natural and unnatural death remains unclear
Three months in solitary confinement, then deported
Solitary confinement belongs in the Middle Ages
MHF explains hiring process non-BIG Medical Professionals
Video images of Caulette Julien still not released
‘Black stock’ of antipsychotic drugs at MHF
Too many drugs: polypharmacy alarming trend at Mental Health Foundation
Medical liability issue gets attention from government
Psychiatric patient dead in solitary confinement
MHF response to article StMaartenNews.com September 22, 2020
Medical recognition divisive issue at Mental Health Foundation
Interim Director responds to publication about MHF turmoil
Mental Health Foundation in turmoil
Announcement New Interim Director Oct 1 2020

Bezoek Tuinland voor de laatste aanbiedingen