fbpx
Published On: Sun, Feb 14th, 2021

Knops niet tevreden over de manier waarop St. Maarten de luchthaven bestuurt~ Politieke overeenstemming geen garantie voor soepele samenwerking ~

DEN HAAG – Staatssecretaris Rayomond Knops is niet tevreden over de manier waarop St. Maarten de luchthaven bestuurt. Dit blijkt uit zijn antwoorden op schriftelijke vragen van Nederlandse parlementariërs over de herbouw van de luchthaven. Politieke overeenstemming is geen garantie voor een soepele samenwerking, staat voorts in de brief.

“Investeren in stenen op de luchthaven is onvoldoende. De manier waarop de luchthaven wordt bestuurd en de bijbehorende checks en balances moeten ook worden aangepakt. Verbeteren van corporate governance is een voorwaarde voor het vrijgeven van fondsen.”

Knops bericht dat St. Maarten een Taskforce Corporate Governance heeft opgericht. “Maar de overheid heeft nauwelijks vooruitgang geboekt met deze plannen. De afspraak in het landspakket is om ze actief te gaan uitvoeren.”

Minister President Silveria Jacobs vertelde Knops tijdens zijn bezoek in januari dat het SG-platform de hervormingstaken gaat uitvoeren die onderdeel zijn van het op te richten Caribische Ontwikkelings en Hervormings Orgaan (COHO). De secretarissen-generaal van alle ministeries maken deel uit van dit platform.

Knops schrijft dat Nederland 7.95 procent aandelen Winair bezit en dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goed bestuur benadrukt in haar rol als aandeelhoudersvertegenwoordiger. De staatssecretaris meldt dat hij bekend is met het feit dat een ex-werknemer van Winair in 2012 $41,230 heeft verduisterd en dat deze man nu een “actief politicus” is.

De politicus waaraan Knops refereert is de voorzitter van het parlement, Rolando Brison van de Verenigde Volkspartij (UP). Knops bericht dat Brison niet langer bij Winair werkt en dat hij het bedrag volledig heeft terugbetaald. De kwestie heeft geen rol gespeeld in de beslissing om de getroubleerde luchtvaartmaatschappij financieel te steunen.

In januari verstrekte Nederland een €2.7 miljoen lening aan Winair. Dit is een hypothecaire lening waarbij het luchthavengebouw van het bedrijf in onderpand is gegeven. Totdat de lening volledig is terugbetaald mag Winair geen bonussen, dividend of winst uitkeren. “Met deze lening is Winair voor de korte termijn uit de problemen,” schrijft Knops.

De staatssecretaris is niet bezorgd over de kwetsbaarheid van politieke steun voor de oprichting van het COHO. “Een zeer grote meerderheid in het parlement heeft steun uitgesproken voor de overeenkomst en dit is schriftelijk bevestigd door de voorzitter van het parlement,” aldus Knops.

De CDA-fractie refereert in haar vragen aan de arrestatie van zakenman Franceso Corallo in 2016 en vraagt of de gemeenschap afdoende is beschermd tegen ongewenste politieke invloed. Ook geen probleem volgens Knops, die hiervoor verwijst naar de structurele versterking van het RST, het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie vanaf 2022. De projectmatige aanpak 2016-2019 heeft corruptie, belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrifte, fraude en verduistering door political exposed persons (PEPs) aan het licht gebracht. “Een bij-effect is dat de weerstand tegen corruptie is toegenomen.”

Knops schrijft verder dat Nederland vier klassen BPO (basis politie-opleiding) betaald en dat deze trainingen nog dit jaar worden afgerond. De Nederlandse politie levert gedurende twee jaar twee full-timers voor strategische ondersteuning en een full-timer voor management ondersteuning.

De rijksministerraad zal op 26 februari een beslissing nemen over de vierde tranche liquiditeitssteun voor St. Maarten. Knops is gematigd optimistisch: “De ervaring met de wederopbouw heeft geleerd dat politieke overeenstemming geen garantie is voor een soepele samenwerking.”

###

Gerelateerde artikelen:
Knops: “St. Maarten heeft te weinig vooruitgang geboekt”
Detentiesysteem vereist verhoogd toezicht
Houdstermaatschappij zet reconstructiefinanciering op het spel

Foto: Luchthaven Sint Maarten genomen door Duncan van Heyningen.