fbpx
Published On: Thu, May 28th, 2020

Orkaan COVID-19

John Leerdam - avatardoor John Leerdam

Er zijn orkanen en er zijn orkanen. Er zijn orkanen zoals Irma, en er is een orkaan zoals Covid-19 die wereldwijd economieën heeft verwoest. Kwetsbare economieën zoals die op Curaçao worden extra zwaar getroffen. In de Volkskrant (16 april 2020, O&D, pag. 27) sloegen vier prominente professionals met Caribische wortels (Maria Cuartas, Jurenne Hooi, Arthur Kibbelaar en Walter Palm), alarm over de huidige schrijnende armoede op onder meer Curaçao. Les misérables (1862) van Victor Hugo herleeft bij de beelden die op 16 april 2020 te zien waren in het NOS-journaal.

Toelatingsregeling
Economische malaise op Curaçao leidt vaak tot migratie naar Nederland. Migranten op zoek naar een betere toekomst. ‘Verdoemden in deze uithoek/vluchten voor de toekomst’ zijn de schitterende openingsregels van het gedicht Paradijsvogels van de Curaçaose dichter Walter Palm.
De gebruikelijke politieke reflex in politiek Den Haag op migratie vanuit Curaçao is een toelatingsregeling. Zie het voorstel van wet van André Bosman (VVD) houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in Nederland) (Tweede Kamer vergaderjaar 2011-2012, 33325, 1-3, 4 juli 2012). En het voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf (PVV) inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (Tweede Kamer vergaderjaar 2014-2015, 34044, 1-3, 1 oktober 2014). Wetsvoorstellen die het nooit gehaald hebben omdat ze strijdig zijn met artikel 1 van de Grondwet. Ze maken een ongrondwettelijk onderscheid tussen Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en andere Nederlanders.

Met verwijzing naar artikel 1 van de Grondwet ben ik tegen elke toelatingsregeling Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Leeuwarden
Ook op lokaal niveau treedt een soortgelijke reflex op als in politiek Den Haag. In maart verleden jaar heb ik als toenmalige voorzitter van het OcaN in Leeuwarden een donderpreek moeten houden omdat deze gemeente van plan was om Antillianen te ontmoedigen om zich te vestigen in deze gemeente omdat zij zich schuldig zouden maken aan ongewenst gedrag. Ik stelde dat de gemeenten die een onderscheid maakt tussen Nederlanders met een Antilliaanse oorsprong en Nederlanders met een andere oorsprong, zich schuldig maakt aan discriminatie. Als oud-voorzitter van de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vond en vind ik daarom dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een dergelijk besluit van de gemeente onmiddellijk moet voordragen bij de Kroon ter vernietiging.

Centraal opvangbeleid
Als een toelatingsregeling uit grondwettelijk oogpunt geen haalbare kaart is, wat dan wel? Het grappige is, we weten precies hoe het moet. In de jaren zeventig voerde de Nederlandse overheid een succesvol opvangbeleid voor Surinaamse Nederlanders. De Surinaamse Nederlanders werden centraal opgevangen en daarna uitgeplaatst zodra huisvesting beschikbaar was.
Naar analogie van het succesvolle centraal opvangbeleid van Surinaamse Nederlanders bepleit ik een centraal opvangbeleid voor Antillianen als zich massa-immigratie zou voordoen vanwege de kommervolle sociaaleconomische situatie op deze eilanden. Apart is dat voor asielzoekers wel een centraal opvangbeleid wordt gehanteerd, maar voor Rijksgenoten niet. Vreemd.

Diversificatie
Covid-19-pandemie heeft net zoals in Nederland ook op Curaçao de kwetsbaarheden in de economie blootgelegd. Bleek in Nederland bijvoorbeeld dat bedrijven onvoldoende reserves hebben om economische tegenslagen op te vangen, bij Curaçao kwam aan het licht dat de economie met slechts twee economische pijlers te eenzijdig ontwikkeld was en daardoor extreem kwetsbaar was bij economische tegenwind. En dat de Curaçaose economie de boot gemist had om de digitale economie een nieuwe economische pijler te maken zoals Medellín. Voorheen was deze stad het domein van de drugsbaas Pablo Escobar maar inmiddels is deze stad erin geslaagd om aansluiting te vinden bij de digitale economie en bloeit de werkgelegenheid. Met de bovengenoemde professionals ben ik van mening dat er nu een commissie moet komen die aanbevelingen moet doen over de diversificatie van de door Covid-19 geruïneerde economieën van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Werkgelegenheid is de sleutel voor het bestrijden van armoede. Als Kamerlid heb ik al in mijn maiden speech aandacht gevraagd voor armoedebeleid en dat heb ik gedurende mijn geheel parlementaire carrière gedaan. Net als toen vind ik dat Nederland met de regeringen Aruba, Curaçao en Sint Maarten armoedebeleid moet ontwikkelen.

JOHN LEERDAM is oud-Kamerlid en oud-vice-voorzitter van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties.

###

Gerelateerde artikelen:
Regeringen Aruba, Curaçao en Sint Maarten moeten armoedebeleid ontwikkelen
20 mei 2020 leidde tot verbittering bij Aruba, Curacao en Sint Maarten
NEW!!! NEW!!! NEW!!! NEW!!!