Published On: Thu, Jan 23rd, 2020

Keith Franca wordt na zeven jaar weer consultant met een plan om zeven eilanden te bezoeken

PHILIPSBURG – Na een dienstverband van zeven jaar stapte Keith Franca eind 2019 op als directeur van het St. Maarten Ontwikkelings Fonds (SMDF). Zijn opvolger is de 30-jarige Makhicia Brooks.

Franca leidde het fonds sinds de oprichting in 2012. Gedurende de afgelopen zeven jaar had het de beschikking over 23 miljoen gulden ($15 miljoen). “Ongeveer 23 miljoen gulden ($12.7 miljoen) is besteed aan de financiering van projecten, programma’s beheerd door stichtingen voor jeugd ontwikkeling, sociale zorg, seksualiteit, ondersteuning van senioren en de verbetering van districten en gemeenschappen,” zegt Franca via email in antwoord op vragen van stmaartennews.com.

Tussen 2017 and 2019 besteedde het fonds 4.4 miljoen gulden ($2.44 miljoen) aan een senioren project, het meest omvangrijke project uit haar nog jonge geschiedenis.
Met zoveel geld voorhanden is het verleidelijk te veronderstellen dat er heel wat politieke druk moet zijn geweest om de uitgaven van het fonds in een bepaalde richting te sturen maar Franca zegt dat daar geen sprake van is.

“We hebben nooit meegemaakt dat politici hebben geprobeerd om zich hiermee te bemoeien. Ik kan met de hand op mijn hart verklaren dat we uitstekende relaties hebben onderhouden met alle regeringen sinds 1012. We zijn een van de weinige stichtingen en NVs die elk kwartaal aan de regering rapporteren. We geven de regering en andere sponsors jaarlijks vijf rapporten – vier kwartaalberichten en een ge-audit jaarrapport.”

BDO St. Maarten maakt de kwartaal rapporten terwijl de Stichting Overheids Accountants Bureau (SOAB) Curacao de audit voor haar rekening neemt. SOAB St. Maarten verzorgt de jaarlijkse audit van de interne processen van het fonds.
Het Ontwikkelings Fonds heeft een Fonds Beheer Overeenkomst met de overheid, een wettelijk bindende overeenkomst waarin de relatie tussen beide partijen is geregeld. “De SMDF is een van de weinige stichtingen die haar financiële jaarverslagen elk jaar consistent en op tijd inlevert,” zegt Franca.

Hij benadrukt dat het fonds is opgezet met als doel “zich strikt te houden aan de Institutionele Beheers Code (Corporate Governance Code) zonder invloed van buitenaf of bemoeienis van politici. Het bestuur is volledig a-politiek.”

Franca merkt op dat de oorspronkelijke statuten niet in overeenstemming waren met de Institutionele Beheers Code. Met instemming van het bestuur en de minister president werd het statuut in 2013 aangepast.

De Ministerraad keurde in 2013 uitvoerige profielen goed voor de leden van het bestuur. De drie statutaire leden vulden de navolgende profielen: financieel (Marinka Gumbs), sociale ontwikkeling en sociaal werk (Joy Arnell) en sociale ontwikkeling, financiering en project beheer ervaring (Richelda Emmanuel).

Er is ook nog een juridisch profiel (Zylena Bary) en een tweede financieel profiel (Ahmed Bell; hij zit ook in het bestuur van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten).

Het fonds functioneert onafhankelijk van de overheid – en derhalve ook onafhankelijk van politieke invloed. Dit blijkt ook uit het feit dat het bestuur – en niet de overheid – nieuwe bestuursleden benoemt.

Nadat het eiland werd verwoest door Orkaan Irma in september 2017 ontving het ontwikkelings fonds op verzoek 2.5 miljoen gulden ((1.38 mijoen) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “De fondsen die we daarvóór ontvingen -1.9 miljoen gulden (iets meer dan $1 miljoen) werden besteed aan de reparatie van huizen voor senioren,” zegt Franca. “Na Irma was er meer schade en daarvoor kregen we die 2.5 miloen.”

Het Ontwikkelings Fonds is “een van de weinige organisaties die feitelijk met succes het herbouwen van huizen heeft gefinancierd na Orkaan Irma,” zegt Franca. “Het Wit-Gele Kruis deed er 46 en het Rode Kruis een paar terwijl UNDP (Ontwikkelings Fonds van de Verenigde Naties) alleen daken repareerde. Het Leger des Heils, de internationale humanitaire hulporganisatie ASDA van de kerk van de zevendedagsadventisten en de Samaritanen leverden materialen.”

Keith Franca photoFranca’s zeven jaar-lang verblijf bij het Ontwikkelings Fonds zijn de kroon op een bijna 45-jaar lange carrière die in 1975 begon toen hij als (nacht)receptionist in dienst trad van Mullet Bay Resort en Casino. Een jaar later werd hij er assistent manager en van 1980 tot 1981 bekleedde hij de functie van directeur personeelszaken.

In de jaren daarna bekleedde Franca management functies bij Summit Resort Hotel (1981-1986), Belair Beach Hotel (1986-1988) en Dawn Beach Hotel (1988-1991) voordat hij terugkeerde naar Mullet Bay Resort en Casino van 1991 tot 1994 als algemeen directeur.

Franca bracht de navolgende elf jaar door als algemeen directeur van een advieskantoor, Priority Resource Management. In 2006 vertrok hij naar de St. Maarten Port Authority voor drie jaar in dezelfde positie; daarna werd hij chief operating officer voor de Harbor Holding Company – van 2009 tot 2012.

Franca was ook betrokken bij de Hotel Vereniging – als president, vice-president en secretaris, hij was bestuurslid van de Caribische Hotel Vereniging en lid van de Kiwanis en de Rotary Club; tot op heden is hij president van de Alzheimer Stichting.

Wat gaat iemand met zo’n kleurrijke carrière in vredesnaam nog doen? Zegt Franca: “De komende vier maanden ga ik zorgdragen voor een fatsoenlijke overdracht van het management aan mijn opvolger Makhicia Brooks gedurende een paar uur per week. Ik ga ook adverteren en aanbevelingen doen voor nieuwe bestuursleden want de drie statutaire bestuurders treden af in mei 2020. Tot slot ga ik werk gerelateerd aan de 2019 audit afmaken.”

Dat is natuurlijk niet alles: “Ik ga terug naar mijn advieswerk, ik ga jongeren coachen en ontwikkelen in hun carrières en in business management; ik ga ook een paar boeken schrijven over de geschiedenis van de hotel sector en over persoonlijkheden. Verder heb ik nog een waslijst aan activiteiten af te tikken – waaronder bezoeken aan zeven Caribische eilanden waar ik nog nooit ben geweest.”

###

Related articles:
Keith Franca bids farewell to the SMDF