Published On: Mon, Feb 10th, 2020

Bescherm Uw Geld

Hilbert Haar

Door Hilbert Haar

Toen door paniek bevangen Girobank rekeninghouders in Curacao een stormloop op de bank ontketenden was de Centrale Bank er als de kippen bij om duidelijk te maken dat alle tegoeden tot een bedrag van 10,000 gulden (iets meer dan $5,500) waren gegarandeerd en dat dit betekende dat meer dan 90 procent van de rekeninghouders niets te vrezen had. De resterende tien procent had vanzelfsprekend een probleem.

Het bescheiden vangnet was volgens de Centrale Bank gebaseerd op internationale deposito garantie normen. Maar de chaos bij de Girobank heeft de Centrale Bank kennelijk toch geinspireerd tot het opstellen van een ontwerp landsverordening ter bescherming van de tegoeden van rekeninghouders – de zogeheten depositogarantieregeling. Maar voor welk bedrag? Dat is nog steeds onduidelijk. De Centrale Bank stelde in een persbericht dat dit afhangt van “internationale normen.”

Hoe werkt zoiets elders in het koninkrijk, bijvoorbeeld in Nederland?

Als een gelicenseerde bank failliet gaat garandeert de Nederlandse Bank (DNB) tegoeden tot een bedrag van €100,000; tegen de huidige wisselkoers van 1.095 is dat $109,500 – een verbijsterend verschil met de 10,000 gulden garantie die de Centrale Bank in Curacao bood aan Girobank rekeninghouders in December.

Rekeninghouders met een tijdelijk hoge bankrekening – bijvoorbeeld voor de aankop van een huis of net na de verkoop ervan – hebben onder de Nederlandse regeling nog meer bescherming: tot een bedrag van €500,000 (vooruit: $547,500) voor een periode van drie maanden – en dat komt bovenop de al gegarandeerde €100,000.

Rekeninghouders moeten in dergelijke situaties wel alert zijn: ze dienen hun tijdelijk hoge tegoed te rapporteren aan de DNB omdat het onmogelijk is zulke tegoeden af te leiden uit bankadministraties.

Er is ook nog een compensatiestelsel voor beleggers. Dit beschermt een maximum van €20,000 ($21,900) in geval een Nederlande bank de voor een belegger op naam van een rekeninghouder gestelde effecten niet terug zou kunnen geven.

Het Nederlandse systeem beschermt de tegoeden van privé personen (volwassen én minderjarigen), eenmanszaken, beheerders en aandeelhouders van failliete banken, verenigingen, stichtingen en ondernemingen. Tegoeden die Nederlanders en buitenlanders hebben geparkeerd bij buitenlandse banken met een hoofdkantoor in Nederlands zijn ook beschermd.

Banken uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein die geen hoofdkantoor in Nederland hebben vallen niet onder de deposito garantie regeling.

Indien een bank die onder het garantiesysteem valt failliet gaat moeten rekeninghouders een verzoek tot teruggave van hun geld indienen bij de DNB, via een standaard formulier. Teruggave geschiedt nu nog binnen vijftien dagen; in 2021 wordt die termijn verkort tot tien dagen en in 2024 tot zeven werkdagen.

Al deze opties horen vanzelfsprekend onderdeel te worden van een soortgelijke regeling in St. Maarten en Curacao maar de vraag blijft hoever het financiële systeem kan gaan met het maximum voor garanties. Als het systeem wankel blijft, of als dat maximum te laag is, zou het rekeninghouders met hoge tegoeden kunnen doen besluiten hun geld over te brengen naar een jurisdictie waar hun geld beter is beschermd.

Onder de huidige regels lijkt het nogal riskant om geld aan een kredietcoöperatie toe te vertrouwen of om meer dan 10,000 gulden op een bankrekening aan te houden, zelfs als die instelling een licentie heeft van de Centrale Bank.

###

Gerelateerde links:
Depositogarantieregeling komt voor velen te laat
Depositogarantiestelsel in Nederland uitgelegd