fbpx
Published On: Wed, Mar 11th, 2020

OM eist gevangenisstraffen in zaak “LARIMAR”

PHILIPSBURG — De zaak Larimar gaat over corruptie in Sint Maarten. Het gaat over betalingen van steekpenningen rondom een aantal grote bouwprojecten en het witwassen daarvan. Er zijn verschillende personen bij betrokken. Uitleg over de zaak en de feiten waarvoor vervolging is ingesteld is te vinden in het bij dit bericht gevoegde animatie. https://youtu.be/A2XnDrhFTVA.

Geëiste straffen
Vandaag heeft de officier van justitie gerequireerd in de zaken tegen de verdachten H., P., E. en
B. De officier heeft tegen verdachte H een gevangenis straf gevraagd voor de duur van zes jaren en zes maanden en tevens een vordering aangekondigd tot het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Tegen verdachte B is een gevangenisstraf gevraagd van 12 maanden en tegen verdachte P en E is een werkstrafstraf gevraagd van 140 uur. Op maandag requireerde de officier van justitie in de strafzaak tegen (de consultant) M, die behalve verdachte in deze zaak tevens kroongetuige is. Tegen hem is een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren geëist.

Projecten
In de tenlastelegging zijn twee éénmalige projecten opgenomen waarvoor steekpenningen zijn
betaald: een baggercontract voor de haven en de bouw van de Causeway brug. Daarnaast gaat
de zaak om de jarenlange en structurele relatie die bestond tussen een lokaal bouwbedrijf en de
politiek in Sint Maarten. Er was een vast bedrag overeengekomen dat maandelijks moest worden
betaald en daarnaast een percentage voor ieder binnengehaald project.

Kroongetuige
Met de verdachte M is een overeenkomst gesloten dat in ruil voor getuigenverklaringen tegen
andere verdachten door het OM een lagere strafeis zal worden gesteld. Deze overeenkomst is
getoetst op drie criteria: ernst van het feit, subsidiariteit en betrouwbaarheid. Dat het huidige
Wetboek van Strafvordering van Sint Maarten hier geen regeling voor kent is geen belemmering,
dergelijke overeenkomsten zijn in de rechtspraak van de Hoge Raad erkent en toegelaten.

Belair Community Center - Venue Larimar Court Case - 2020030906 JH

Quotes uit het requisitoir
In het requisitoir is ingegaan op de beeldvorming die bestaat dat de strafvervolging in deze zaak
onrechtvaardig hard voor “echte” Sint Maartenaren uitpakken en onbegrijpelijk mild voor
“Dutchies”. Dat is niet het beeld dat het OM heeft. De Nederlandse bouwbedrijven die in deze
zaak zijn betrokken ontspringen de dans niet. In Nederland loopt een onderzoek gestart onder
leiding van het Functioneel Parket en de FIOD naar dit bedrijf en daarin spelen de verklaringen
van de kroongetuige in deze zaak een belangrijke rol. Het Nederlandse moeder bedrijf van het
bouwbedrijf in Sint Maarten komen niet weg met een “slap on the wrist” maar met een financiële
straf van 2 miljoen dollar die in natura wordt betaald door werkzaamheden ten behoeve van Sint
Maarten uit te voeren. De voormalige directeur van het bedrijf is daarnaast één van de vijf
verdachten die deze week terecht stonden.

Hoewel aan de kroongetuige een korting op de eis is gegund is tegen hem nog steeds een
gevangenisstraf geëist van drie jaar. De ontneming van het wederrechtelijk verkregen vermogen
van de kroongetuige is gematigd, maar daar staat tegenover dat hij afstand moet doen van
onroerend goed en van het leven dat hij had opgebouwd.

De Sint Maartense politicus is dus niet de enige die een prijs betaald voor de strafbare feiten die
over een lange periode zijn gepleegd. Hij kan worden gezien als de drijvende kracht achter een
aantal voor Sint Maarten belangrijke ontwikkelingen en bouwprojecten, zoals de verdere
ontwikkeling van het cruise-toerisme naar het eiland en de bouw van de Causeway-brug. Maar
dat is en mag geen excuus zijn voor corruptie. En al helemaal niet als die corruptie betekent dat
de belastingbetaler miljoenen meer betaalt voor overheidsprojecten zodat H. ook zijn eigen
zakken kan vullen. Daarmee is het vertrouwen dat door de Sint Maartense bevolking aan een
politiek bestuurder is gegeven geschonden.

###

Gerelateerde links:
Press release TBO explaining LARIMAR case and Prosecution demands
Review press release TBO explaining LARIMAR case and Prosecution demands
Public Prosecutor’s Office demands Heyliger be immediately imprisoned
Theo Heyliger: ‘I never accepted money from Maasdam’
Heyliger denies everything
“Don’t pay Theo? That question did not arise.”
Larimar-trial: 3 years demand against Maasdam, UP board claims innocence for Heyliger
Heyliger and four others stand trial in large bribery-case
UP Board: Prosecutor presents no physical evidence against Theo Heyliger
Photo reportage start LARIMAR trial at Belair Community Center